BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
425   LimingoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 3516 3410 6926 2361 2275 4636
002 Tupos 1693 1601 3294 1024 940 1964

Totalt Limingo

5209

5011

10220

3385

3215

6600