BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
420   LeppävirtaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Leppävirta I 2589 2702 5291 2156 2316 4472
002 Leppävirta II 742 648 1390 607 529 1136
003 Leppävirta III 469 457 926 417 397 814
004 Leppävirta IV 882 791 1673 769 669 1438

Totalt Leppävirta

4682

4598

9280

3949

3911

7860