BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
410   LaukasDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 3346 3533 6879 2490 2732 5222
002 Vihtavuori 1334 1267 2601 962 913 1875
003 Leppävesi 1703 1642 3345 1194 1152 2346
004 Lievestuore 1599 1545 3144 1274 1257 2531
005 Vehniä 471 465 936 356 341 697
006 Pohjois-Laukaa 1020 888 1908 778 657 1435

Totalt Laukas

9473

9340

18813

7054

7052

14106