BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
407   LappträskDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Lappträsk södra 300 270 570 259 217 476
002 Lappträsk mellersta 575 581 1156 479 482 961
003 Lappträsk västra 238 217 455 203 184 387
004 Lappträsk norra 201 192 393 176 159 335

Totalt Lappträsk

1314

1260

2574

1117

1042

2159