BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
408   LappoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Eteläinen 653 590 1243 492 432 924
002 Haapakoski 715 632 1347 564 497 1061
003 Itäinen 330 308 638 279 255 534
004 Keskusta 1575 1715 3290 1307 1430 2737
005 Liuhtari 1866 1926 3792 1378 1485 2863
006 Läntinen 1501 1614 3115 1234 1306 2540
007 Tiistenjoki 432 382 814 371 317 688

Totalt Lappo

7072

7167

14239

5625

5722

11347