BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
403   LappajärviDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
010 Itäkylä 258 247 505 225 215 440
020 Kirkonkylä 964 956 1920 786 799 1585
030 Savonkylä 222 219 441 189 199 388

Totalt Lappajärvi

1444

1422

2866

1200

1213

2413