BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
402   LapinlahtiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä itäinen 1889 1882 3771 1562 1566 3128
002 Kirkonkylä läntinen 1586 1524 3110 1279 1222 2501
003 Varpaisjärvi 1200 1155 2355 1042 997 2039

Totalt Lapinlahti

4675

4561

9236

3883

3785

7668