BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
399   LaihelaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Ylipää 792 730 1522 649 573 1222
002 Perälä 951 954 1905 711 718 1429
003 Ratikylä 1145 1112 2257 851 878 1729
004 Kirkonkylä 1117 1125 2242 897 919 1816

Totalt Laihela

4005

3921

7926

3108

3088

6196