BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
257   KyrkslättDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Lappböle 1401 1306 2707 1141 1056 2197
002 Veikkola 2915 2927 5842 2187 2227 4414
003 Masaby 2710 2751 5461 2093 2123 4216
004 Gesterby 2285 2215 4500 1852 1750 3602
005 Kyrkby 2908 3121 6029 2385 2670 5055
006 Tolls 2504 2566 5070 1993 2063 4056
007 Kantvik 2957 2835 5792 2271 2176 4447
008 Sundsberg 2509 2591 5100 1877 1922 3799

Totalt Kyrkslätt

20189

20312

40501

15799

15987

31786