BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
271   KumoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Tulkkila ja Kakkulainen 1548 1632 3180 1300 1420 2720
002 Peipohja 971 946 1917 831 794 1625
003 Kauvatsa 468 411 879 394 359 753
004 Riste 515 471 986 442 396 838

Totalt Kumo

3502

3460

6962

2967

2969

5936