BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
290   KuhmoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Hietaperä 214 168 382 179 147 326
002 Iivantiira 124 89 213 119 79 198
003 Lentiira 163 113 276 154 100 254
004 Korpisalmi-Saarikoski 3625 3423 7048 3149 2997 6146

Totalt Kuhmo

4126

3793

7919

3601

3323

6924