BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
288   KronobyDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kronoby 1411 1441 2852 1127 1133 2260
002 Nedervetil 840 775 1615 657 614 1271
003 Terjärv 1001 975 1976 832 818 1650

Totalt Kronoby

3252

3191

6443

2616

2565

5181