BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
287   KristinestadDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kristinestad 1329 1465 2794 1150 1253 2403
002 Tjöck 289 233 522 239 198 437
003 Härkmeri 184 160 344 154 139 293
004 Dagsmark 205 197 402 189 176 365
005 Lappfjärd 883 844 1727 758 709 1467
006 Skaftung 122 98 220 107 88 195
007 Sideby 192 166 358 173 152 325

Totalt Kristinestad

3204

3163

6367

2770

2715

5485