BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
280   KorsnäsDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Molpe 276 251 527 226 208 434
002 Korsnäs kyrkoby 447 447 894 371 380 751
003 Harrström 157 131 288 129 112 241
004 Taklax 178 159 337 153 136 289

Totalt Korsnäs

1058

988

2046

879

836

1715