BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
499   KorsholmDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Björköby 174 160 334 152 142 294
002 Replot 433 412 845 338 319 657
003 Norra Vallgrund 173 141 314 135 112 247
004 Södra Vallgrund 179 182 361 154 151 305
005 Brändövik-Söderudden 90 80 170 83 76 159
006 Iskmo-Jungsund 422 423 845 340 343 683
007 Karperö 977 1013 1990 727 727 1454
008 Smedsby södra 1638 1737 3375 1345 1445 2790
009 Smedsby norra 1321 1342 2663 990 1024 2014
010 Skatila 351 328 679 282 266 548
011 Helsingby 745 682 1427 577 522 1099
012 Tölby-Vikby 314 304 618 236 223 459
013 Solf 1022 1023 2045 769 781 1550
014 Koskö 134 139 273 103 114 217
015 Petsmo 326 303 629 244 236 480
016 Kvevlax 889 890 1779 653 671 1324
017 Kuni 169 154 323 124 118 242
018 Vassor 143 125 268 105 99 204
019 Västerhankmo 176 157 333 147 122 269
020 Österhankmo 113 120 233 95 93 188
021 Köklot 29 25 54 25 21 46

Totalt Korsholm

9818

9740

19558

7624

7605

15229