BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
261   KittiläDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pohjoinen I 863 898 1761 720 744 1464
002 Pohjoinen II 69 46 115 59 41 100
003 Eteläinen I 72 64 136 59 58 117
004 Eteläinen II 161 137 298 146 120 266
005 Itäinen 89 76 165 76 69 145
006 Läntinen 162 155 317 133 134 267
007 Kirkonkylä 1756 1845 3601 1446 1505 2951
008 Kallo 89 79 168 78 65 143

Totalt Kittilä

3261

3300

6561

2717

2736

5453