BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
260   KidesDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kaupungintalo 1829 1920 3749 1600 1743 3343
002 Puhos 559 510 1069 495 439 934
003 Arppe 1594 1579 3173 1315 1329 2644
004 Kesälahti 968 924 1892 857 826 1683

Totalt Kides

4950

4933

9883

4267

4337

8604