BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
249   KeuruDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskustan läntinen 2000 2169 4169 1711 1902 3613
002 Keskustan itäinen 1543 1593 3136 1294 1343 2637
003 Haapamäki 594 538 1132 509 439 948
004 Pihlajavesi 253 200 453 223 176 399
005 Pohjoislahti 305 247 552 243 197 440

Totalt Keuru

4695

4747

9442

3980

4057

8037