BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
245   KervoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kaleva 2618 2628 5246 1973 2019 3992
002 Kurkela 1294 1483 2777 1058 1258 2316
003 Untola 1997 2038 4035 1726 1728 3454
004 Kilta 1118 1164 2282 900 963 1863
005 Sompio 1509 1737 3246 1321 1557 2878
006 Kannisto 776 784 1560 641 651 1292
007 Savio 2451 2427 4878 1970 1948 3918
008 Ahjo 2739 2619 5358 2135 2039 4174
009 Lapila 3906 4001 7907 3208 3283 6491

Totalt Kervo

18408

18881

37289

14932

15446

30378