BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
240   KemiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Sauvosaari 2647 3156 5803 2345 2834 5179
002 Karihaara 1669 1560 3229 1393 1287 2680
003 Kivikko 2068 2025 4093 1572 1573 3145
004 Syväkangas 2649 2535 5184 2163 2104 4267
005 Hepola-Rytikari 848 823 1671 755 720 1475

Totalt Kemi

9881

10099

19980

8228

8518

16746