BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
232   KauhajokiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Aro 918 872 1790 775 705 1480
002 Kirkonkylä 3276 3555 6831 2726 2994 5720
003 Ikkeläjärvi 172 156 328 133 117 250
004 Kainasto 454 398 852 381 321 702
005 Hyyppä 321 269 590 278 225 503
006 Nummijärvi 169 140 309 145 124 269
007 Pukkila 722 646 1368 557 511 1068
008 Päntäne 456 352 808 394 300 694

Totalt Kauhajoki

6488

6388

12876

5389

5297

10686