BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
214   KankaanpääDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kankaanpää läntinen 2619 2690 5309 2201 2276 4477
002 Kankaanpää itäinen 2789 2975 5764 2294 2507 4801
003 Kankaanpää pohjoinen 820 752 1572 689 638 1327

Totalt Kankaanpää

6228

6417

12645

5184

5421

10605