BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
211   KangasalaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Haviseva 476 475 951 369 365 734
002 Huutijärvi 1144 1110 2254 877 890 1767
003 Kautiala 227 211 438 186 177 363
004 Kirkonkylä I 1967 2311 4278 1661 2009 3670
005 Kirkonkylä II 1793 1776 3569 1379 1389 2768
006 Liuksiala 943 963 1906 723 739 1462
007 Raikku 274 253 527 235 211 446
008 Ruutana 1488 1475 2963 1078 1046 2124
009 Suorama I 2026 2119 4145 1544 1606 3150
010 Suorama II 1695 1707 3402 1299 1361 2660
011 Vatiala I 1615 1670 3285 1231 1286 2517
012 Vatiala II 960 973 1933 769 770 1539
013 Sahalahti 1074 1051 2125 881 844 1725
014 Kuhmalahti 468 458 926 415 394 809

Totalt Kangasala

16150

16552

32702

12647

13087

25734