BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
208   KalajokiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Rautio 497 428 925 344 309 653
002 Tynkä 613 556 1169 467 409 876
003 Pohja 2301 2447 4748 1850 1971 3821
004 Etelä 1458 1404 2862 1156 1113 2269
005 Himanka 1374 1342 2716 1135 1103 2238

Totalt Kalajoki

6243

6177

12420

4952

4905

9857