BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
178   JuvaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 1392 1505 2897 1228 1335 2563
002 Männynmäki 1583 1403 2986 1348 1182 2530

Totalt Juva

2975

2908

5883

2576

2517

5093