BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
172   JoutsaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Joutsa 1731 1659 3390 1483 1490 2973
002 Leivonmäki 459 416 875 409 360 769

Totalt Joutsa

2190

2075

4265

1892

1850

3742