BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

718   Åland Stat mgt
170   JomalaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Östra Jomala 1602 1550 3152 1216 1205 2421
002 Västra Jomala 1174 1198 2372 886 910 1796

Totalt Jomala

2776

2748

5524

2102

2115

4217