BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
165   JanakkalaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Tervakoski 3036 2841 5877 2455 2313 4768
002 Turenki 5296 5237 10533 4291 4295 8586

Totalt Janakkala

8332

8078

16410

6746

6608

13354