BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
182   JämsäDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kaipola 877 818 1695 734 653 1387
002 Seppola 4555 4689 9244 3855 4066 7921
003 Kuorevesi 1438 1323 2761 1271 1163 2434
004 Jämsänkoski 2692 2701 5393 2286 2317 4603
005 Koskenpää 366 285 651 317 250 567

Totalt Jämsä

9928

9816

19744

8463

8449

16912