BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
149   IngåDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Barösund-Fagervik 155 116 271 130 103 233
002 Degerby 461 436 897 365 364 729
003 Kyrkby 1323 1417 2740 1098 1194 2292
004 Täkter-Solberg 445 453 898 359 371 730
005 Västankvarn-Johannesberg 270 274 544 213 210 423

Totalt Ingå

2654

2696

5350

2165

2242

4407