BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
145   IlmolaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Västilä 532 490 1022 437 404 841
002 Nopankylä 126 115 241 105 92 197
003 Huissi 251 215 466 203 180 383
004 Peurala 335 289 624 251 223 474
005 Kunnallistalo 1192 1332 2524 936 1061 1997
006 Peltoniemi 317 291 608 251 229 480
007 Palonkylä 1080 1155 2235 876 942 1818
008 Munakka 213 197 410 164 152 316
009 Tuomikylä 1111 1063 2174 765 744 1509
010 Neiro 646 598 1244 509 462 971
011 Koskenkorva 425 385 810 342 302 644

Totalt Ilmola

6228

6130

12358

4839

4791

9630