BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
143   IkalisDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Vanha Kauppala-Hakumäki 2101 2226 4327 1726 1944 3670
002 Kilvakkala 483 419 902 398 344 742
003 Mansoniemi-Kovelahti-Riitiala 411 353 764 339 288 627
004 Tevaniemi 259 225 484 215 187 402
005 Luhalahti-Sisättö 224 183 407 196 160 356

Totalt Ikalis

3478

3406

6884

2874

2923

5797