BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
142   ItisDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kausala 2252 2318 4570 1936 1979 3915
002 Etelä-Iitti 410 367 777 328 287 615
003 Kirkonkylä 382 370 752 309 311 620
004 Pohjois-Iitti 234 212 446 181 163 344

Totalt Itis

3278

3267

6545

2754

2740

5494