BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
139   IjoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Läntinen Ii 1569 1552 3121 1137 1148 2285
002 Itäinen Ii 1459 1339 2798 1026 947 1973
003 Pohjoinen Iijokivarsi 1063 1000 2063 768 699 1467
004 Olhava 277 206 483 244 178 422
005 Kuivaniemi 554 518 1072 492 458 950
006 Jokikylä 109 96 205 92 75 167
007 Oijärvi 101 67 168 95 65 160

Totalt Ijo

5132

4778

9910

3854

3570

7424