BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
140   IdensalmiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Eteläinen 3826 3641 7467 3100 2937 6037
002 Hernejärvi 387 315 702 318 261 579
003 Keskusta 2307 2765 5072 2040 2516 4556
004 Pohjoinen 3655 3541 7196 2924 2889 5813
005 Runni 290 258 548 243 212 455

Totalt Idensalmi

10465

10520

20985

8625

8815

17440