BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
105   HyrynsalmiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 909 863 1772 806 779 1585
002 Luvankylä 110 81 191 96 69 165
003 Moisiovaara 101 71 172 93 70 163

Totalt Hyrynsalmi

1120

1015

2135

995

918

1913