BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
102   VittisDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Huittinen 1 1378 1389 2767 1139 1132 2271
002 Huittinen 2 1450 1573 3023 1261 1397 2658
003 Huittinen 3 1385 1385 2770 1124 1120 2244
004 Vampula 699 627 1326 597 534 1131

Totalt Vittis

4912

4974

9886

4121

4183

8304