BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
111   HeinolaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta 1868 2332 4200 1691 2174 3865
002 Pohjoinen 1680 1573 3253 1466 1318 2784
003 Pyhätön 1277 1313 2590 1092 1141 2233
004 Tommola 1392 1356 2748 1243 1207 2450
005 Jyränkö 1418 1546 2964 1229 1340 2569
006 Eteläinen 1300 1284 2584 1078 1064 2142

Totalt Heinola

8935

9404

18339

7799

8244

16043