BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
090   HeinävesiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Etelä-Heinävesi 1195 1162 2357 1050 1020 2070
002 Pohjois-Heinävesi 427 345 772 391 311 702

Totalt Heinävesi

1622

1507

3129

1441

1331

2772