BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
086   HausjärviDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Hikiä 1053 965 2018 832 763 1595
002 Monni 591 560 1151 445 419 864
003 Oitti 1396 1317 2713 1161 1113 2274
004 Ryttylä 1160 1114 2274 937 901 1838

Totalt Hausjärvi

4200

3956

8156

3375

3196

6571