BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
082   HattulaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Nihattula 786 706 1492 639 594 1233
002 Hurttala 1145 1138 2283 929 957 1886
003 Parola 1413 1410 2823 1113 1128 2241
004 Rahkoila 1426 1410 2836 1108 1113 2221

Totalt Hattula

4770

4664

9434

3789

3792

7581