BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
077   HankasalmiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Asema 734 713 1447 632 600 1232
002 Kirkonkylä 1197 1245 2442 1004 1051 2055
003 Niemisjärvi 418 372 790 345 300 645

Totalt Hankasalmi

2349

2330

4679

1981

1951

3932