BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
078   HangöDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Centrum 811 809 1620 708 713 1421
002 Hangöby 1002 1013 2015 840 849 1689
003 Hagapark 1036 1017 2053 902 903 1805
004 Hangö norra 632 617 1249 543 541 1084
005 Täktom 290 285 575 239 232 471
006 Lappvik 248 222 470 222 193 415

Totalt Hangö

4019

3963

7982

3454

3431

6885