BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
071   HaapavesiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Alaranta 1583 1473 3056 1231 1156 2387
002 Kirkonkylä 1806 1757 3563 1407 1333 2740

Totalt Haapavesi

3389

3230

6619

2638

2489

5127