BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
224   HögforsDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta 1652 1859 3511 1393 1593 2986
002 Haukkamäki 1263 1242 2505 1022 1016 2038
003 Toivike 1417 1287 2704 1166 1048 2214

Totalt Högfors

4332

4388

8720

3581

3657

7238