BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
235   GrankullaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 1. Röstningsområdet 1573 1707 3280 1267 1404 2671
002 2. Röstningsområdet 1717 1914 3631 1319 1538 2857
003 3. Röstningsområdet 1720 1737 3457 1326 1331 2657

Totalt Grankulla

5010

5358

10368

3912

4273

8185