BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
061   ForssaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Teatteritalo 1393 1638 3031 1233 1515 2748
002 Heikka 1214 1354 2568 1016 1146 2162
003 Talsoila 1764 1681 3445 1450 1386 2836
004 Kaupungintalo 1173 1092 2265 998 942 1940
005 Kuhala 1348 1452 2800 1190 1293 2483
006 Kojo 534 451 985 443 367 810
007 Tölö 684 809 1493 600 734 1334

Totalt Forssa

8110

8477

16587

6930

7383

14313