BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
051   EuraåminneDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Luvia 1648 1586 3234 1296 1273 2569
002 Kirkonkylä 2351 2336 4687 1924 1897 3821
003 Lapijoki 788 623 1411 647 505 1152

Totalt Euraåminne

4787

4545

9332

3867

3675

7542