BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
148   EnareDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Ivalo 2121 2094 4215 1844 1804 3648
003 Törmänen 513 457 970 440 395 835
005 Nellim 91 69 160 87 62 149
007 Inarin kirkonkylä 623 617 1240 524 500 1024
008 Kaamanen 108 88 196 103 77 180
011 Sevettijärvi 141 98 239 131 86 217

Totalt Enare

3597

3423

7020

3129

2924

6053