BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
678   BrahestadDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Pääkirjasto 1813 1955 3768 1595 1734 3329
002 Koivuluoto 2185 1914 4099 1817 1590 3407
003 Antinkangas 1893 1966 3859 1530 1605 3135
004 Saloinen 2026 1828 3854 1573 1381 2954
005 Pattijoki 3174 3007 6181 2335 2179 4514
006 Vihanti 1295 1203 2498 1027 960 1987

Totalt Brahestad

12386

11873

24259

9877

9449

19326